LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ja valmennus

 • itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistusanalyysi
 • pohjautuu logiikaltaan Myers-Briggs MBTI–indikaattoriin
 • sisältää 36 väittämää, joihin vastaaminen webportaalissa kestää n.10 minuuttia
 • vastausten perusteella tulostuu selkokielinen raportti – perusraportin näkökulmina: ajattelutyyli, toimintatyyli, vuorovaikutustyyli, oppimistyyli ja täydentävän esimies- ja asiantuntijatyön raportin näkökulmina: johtajatyypit, johtamisen roolit, taipumukset muutoksessa, palautetyyli, ongelmien käsittelytyyli, viestintätyyli
 • analyysiin liittyy kiinteänä osana osallistava yksilö- tai ryhmävalmennustilaisuus, jonka tavoitteena on varmistaa, että osallistuja ymmärtää, mitä hänen saamansa analyysin tulos tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita itsensä ja yhteistyön kehittämiseen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä on viime vuosina tehty kymmeniä tuhansia eri kehittämistarkoituksissa sadoissa organisaatioissa. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajien valmennuspalvelulle Avainlippu-tunnuksen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ja valmennus auttaa

 • tunnistamaan ja ymmärtämään omia luontaisia vahvuuksia ja luontaisesti vaikeita asioita eli niitä joita joudumme tietoisesti harjoittelemaan
 • esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita esim. yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa

Analyysiin tulosten perusteella voidaan kehittää

 • johtamis- ja esimiestaitoja
 • muutoksen hallintaa
 • organisaatiokulttuuria
 • ristiriitojen rakentavaa tunnistamista ja käsittelyä
 • tiimidynamiikkaa ja tiimiyhteistyötä
 • työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä
 • vuorovaikutustaitoja

Eettiset säännöt LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissä

 • kyse ei ole testistä vaan itseanalyysistä – siksi analyysiä ei suositella käytettäväksi rekrytointiprosessien yhteydessä
 • taipumus -ulottuvuudet kuvataan neutraalisti kumpaakaan puolta suosimatta
 • raportteja ei anneta ilman läpikäyntiä oikeintulkinnan varmistamiseksi
 • Asiakkaan raportteja ei luovuteta (ilman lupaa) kolmannelle osapuolelle
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseja saa tilata ja valmentaa vain siihen auktorisoitu valmentaja (lisenssi)

Lataa esite tästä

Ota yhteyttä!

Close
Go top