Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen (International Coach Federation)

Coach auttaa valmentavin menetelmin asiakasta itse oppimaan ja oivaltamaan opettamisen sijaan, löytämään ratkaisuvaihtoehdot.

Business Coaching on erikoistunut liike-elämän tarpeisiin, painottaen tavoitteellisuutta ja prosessimaisuutta. Business Coaching -prosessin tavoiteasetannassa yhdistetään valmennettaan henkilön kehittymis- ja suoritustavoitteet sekä organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet. Business Coaching on työssä suoriutumisen kehittämismenetelmä, jonka onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on valmennettavan vahva sitoutuminen ja aito halu kehittää itseään ja omaa toimintatapaansa. Business Coaching -prosessi voidaan yhdistää myös osaksi muita kehittämisohjelmia ja valmennuksia varmistamaan uusien oppien ja taitojen siirtymistä työarkeen.

Business Coachingin asiakkaita ovat niin yritysmaailman kuin julkisen sektorin johto-, esimies-, (tiimi, osasto, projekti) päällikkötehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Esimerkkejä yleisistä coaching- prosesseissa käsiteltävistä teemoista

 • sujuva alku uudessa työssä
 • oman työroolin kirkastaminen
 • projektin onnistunut toteuttaminen
 • ajanhallinta
 • työssäjaksaminen / stressinhallinta
 • työn uudelleen organisointi / priorisointi
 • uran suunnittelu
 • oman esimiestoiminnan kehittäminen

Business Coachingin hyötyjä organisaatiotasolla

 • Työhönsä merkittävästi sitoutuneempi ja motivoituneempi henkilöstö
 • Henkilöstön parempi kyvykkyys selviytyä muutoksista, tehdä päätöksiä, ottaa oma-aloitteista vastuuta
 • Kasvanut tuottavuus
 • Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuri kasvaa

Business Coachingin hyötyjä henkilötasolla

 • Mahdollisuus pysähtyä ajattelemaan, saada uusia näkökulmia, oivalluksia
 • Itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen
 • Itsensä johtamisen taitojen ja vastuunottokyvyn kehittyminen
 • Mahdollisuus tulla kuulluksi, arvostetuksi luottamuksellisessa ja turvallisessa keskusteluympäristössä
 • Ajatteluprosessia edistäviä työskentelymalleja osaksi omaa työarkea
 • Henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun positiivinen kierre alkuun kohti erinomaisuutta ja työssä menestymistä!

Business Coaching -prosessi

Business Coaching -prosessikokonaisuus sovitaan asiakaskohtaisesti. Prosessi voi koostua esimerkiksi seuraavista elementeistä:

Eettiset säännöt

Business Coaching -prosessissa noudatetaan International Coach Federation (ICF) Finlandin asettamia eettisiä sääntöjä: http://www.icffinland.fi/eettiset-saannot/

Lataa esite tästä!

Ota yhteyttä!

Close
Go top