– Työkalu esimiestyön kehittämiseen

360°-arvioinnissa kerätään palautetta esimiestyön kehittämistä varten. Asteluku 360 kuvaa sitä, että itsearvioinnin lisäksi henkilö saa palautetta monelta suunnalta: omalta tiimiltä, esimieheltä, kollegoilta ja muilta tärkeiltä yhteistyökumppaneilta.

  • Tavoitteena on lisätä esimiesten tietoisuutta omaan esimiestyöhön liittyvistä vahvuuksista ja kehittymiskohteista
  • Arvioitavat esimiestyön osa-alueet: asioiden, ihmisten, suoritusten, muutosten ja omalla esimerkillä johtaminen
  • Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse
  • Jokainen arvioitava saa henkilökohtaisen palauteraportin, joka sisältää palautteen tulkintaohjeen
  • Arvioinnin tulokset puretaan valmennustilaisuudessa, jonka tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät arviointitulokset oikein, tunnistavat omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa sekä laativat kehittämissuunnitelmat

Yhteistyökumppani Feelback Group – sähköinen arviointityökalu/raportti

Lataa esite tästä

Ota yhteyttä!

Close
Go top